Brülör Arızaları

Fuel oil brülörlerinde meydana gelebilecek  muhtelif ve muhtemel arızalar ve çözümleri aşağıda tabloda belirtilmiştir. Brülörün ana şalterine müdahale dışında yetkili servislerin çağırılması sağlıklıdır.

 

FUEL OİL BRÜLÖR ARIZALARI ve ÇÖZÜMLERİ
PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Brülör hiç çalışmıyor. 1- Isıtıcı, görev yapmıyor.
2- Alt limit termostatı çalışmıyor.                                      3- Isıtıcı ayar termostatı çalışmıyor.                                4- Brülöre enerji gelmiyor.*
5- Kazan termostat ayarı uygun değil.*
6- Kumanda beyni çalışmıyor.
1- Onarın / Değiştin.                                                                                                            2- Değiştirin.
3- Değiştirin.
4- Kontrol edin.
5- Ayarlayın.
6- Değiştirin.
Brülör çalışıyor fakat kısa zamanda tekrar arızaya geçiyor. 1- Pompa yakıt basmıyor veya basıncı düşük.           2- Ateşleme olmuyor.
3- Fotosel ısığı iyi görmüyor.                                                4- Fotosel kirli.
5- Fotosel bozuk.
6- Meme tıkalı.
7- Solenoid valf arızalı veya yayı gevşemiş yağ kaçırıyor.                                                                                      8- Kumanda beyni arızalı.
9- Meme burun parçası bozuk.                                            10- Ventil soketi takılmamış
11- Yakıt, yeter derecede ısınmamış.                                12- Yakıt kirli / uygun değil.
13- Yay piston grubu takılmamış.
1- Kontrol edin. Yükseltin.                                                                                                  2- Kontrol edin.
3- Değiştirin.
4- Temizleyin.
5- Değiştirin.
6- Temizleyin.
7- Değiştirin.
8- Değiştirin.
9- Değiştirin.
10- Takın.
11- Isıtıcı ayar termostatını ayarlayın.                                                                            12- Yakıt değiştirin.
13- Takın.
Yakıt geliyor, ateşleme olmuyor. 1- Meme kirli.
2- Ateşleme kıvılcımı veya yüksek hava hızı dolayısıyla kopuyor.
3- Ateşleme Trafosu bozuk.
4- Beyin ile ateşleme trafosu arasındaki bağlantı gevşek.
5- Yanlış elektrod ayarından dolayı, ateşleme kıvılcımı meme üzerine sıçrıyor.
6- Memenin iç konisi hasarlı.                                              7- Hava çok fazla verilmiştir.
1- Temizleyin
2- Havayı azaltın.
3- Değiştirin.
4- Bağlantıyı yapın.
5- Yeniden ayarlayın.
6- Değiştirin.
7- Azaltın.
Brülör pompası vazife görmüyor.
1- Püskürtme basıncı düşük.
2- Yakıt kirli veya yakıta su karışmış.                           3- Pompa filtresi tıkalı.
4- Pompa contaları bozuk, hava vermiyor.                  5- İç dişliler aşınmış ve basınç tutmuyor.                    6- Motor ters dönüyor.
7- Pompa, motordan dönme hareketini alamıyor.        8- Yakıt borusu tıkalı.
9- Motor, istenen devirde dönmüyor.
1- Ayarlayın.
2- Değiştirin.
3- Temizleyin.
4- Değiştirin.
5- Değiştirin.
6- Dönüş yönünü düzeltin.                                                                                                                                      7- Kontrol edin.
8- Temizleyin.
9- Kontrol edin/değiştirin.
Meme ve burun parçası ile ilgili arzalar. 1- Meme kirli.Kıvılcımlı yanma ve is oluşuyor.Yanma konisi  çepeçevre oluşuyor.
2- Memenin iç konisi hasara uğramış.
3- Meme gevşek bırakılmış.Memeden yağ sızıp kazan içinde kısmen yanıyor.
4- Meme diş kapmış.Alev merkezde oluşmuyor.
5- Meme yanlış anahtar kullanmadan dolayı deforme olmuş.
6- Memeden yakıt geliyor. Ventil soketi takılmamış.   7- Memeden yakıt geliyor. Yay piston grubu
takılmamış.
8- Memeden yakıt geliyor. Ventil soketinin  piston tarafında çatlak var.
9- Memeden yakıt geliyor.Pistonun üzerindeki teflon deforme olmuş.
10- Memeden yakıt geliyor. Yay deforme olmuş.
1- Temizleyin
2- Değiştirin.
3- Memeyi sıkın.
4- Memeyi söküp yeniden takın, olmuyorsa değiştirin.
5- Memeyi değiştirin.
6- Takın.
7- Takın.
8- Ventil soketini değiştirin.                                                                                            9- Pistonu değiştirin.
10- Yayı değiştirin.
Yakıt sistemi ile ilgili arızalar. 1- İşeme
2- Brülör sık sık arızaya geçiyor.                                       3-Meme tıkanıyor.
1a- Pot ısıtıcıdaki su tahliye musluğundan yakıttaki suyu tahliye edin.
1b- Meme ile ilgili arızaları kontrol edin.
1c- Solenoid vanayı kontrol edin.
2a- Yakıt uygun viskozitede değil/değiştirin.                                                               2b- Yakıt kirli değiştirin. Filtreleri temizleyin.
2c- Yakıt soğuk, ısıtıcı ayarlarını yükseltin.
Brülör motoru çalışmıyor.
1- Motor yanmış.
2- Motora enerji gelmiyor.*
3- Fazla ısınmaktan dolayı durmuş.
4- Motora giden kablolarda temassızlık var.
5- Kumanda beyninden motora giden hat kopmuş.
1- Değiştirin.
2- Enerji gelmesini sağlayın.
3- Aşırı ısınma koşullarını kontrol edin.                                                                         4- Bağlantıları sağlayın.
5- Kabloyu yenileyin.
Brülör fazla koku yapıyor                                        ( is veya yakıt kokusu ) 1- Borulardan veya depodan yakıt sızıyor.                  2- Meme kirlenmiş veya bozulmuş.
3- Yanma havası az.                                                            4- Baca çekişi düşük.
5- Baca fazla kurum bağlamış.                                                                                      6- Baca hava sızdırıyor.
7- Kazan hava sızdırıyor.
8- Duman kanalı hava sızdırıyor.                                    9- Yanma odası ebatları hatalı.
1- Sızıntıyı giderin.
2- Temizleyin/değiştirin.
3- Arttırın.
4- Temizleyin/onartın.
5- Temizlettirin.
6- Onartın.
7- Servisine onartın.
8- Servisine onartın.
9- Servisine değiştirin.
Fan ile ilgili arızalar. 1- Fan kanatları kirli.                                                              2- Fan balansı bozuk.
3- Fan ses yapıyor. (gövdeye sürtüyor).
4- Fan hava emip, basamıyor kanatları deforme olmuş.
5- Fan-motor bağlantısı çözülmüş, boşa dönüyor.      6- Fan motorunun dönüş yönü ters.
1- Temizleyin.
2- Fanı değiştirin.
3- Sürtünmeyi giderin,yoksa fanı değiştirin.                                                                4- Yeni fan takın.
5- Bağlantıyı kontrol edin.
6- Düzeltin.
DİKKAT : *  İşaretli işlemler kullanıcı tarafından yapılabilir  yada uzman bir elemana yaptırılabilir.
Diğer işlemlerin tamamı mutlaka uzman servis elemanları tarafından yapılacaktır. Kullanıcılar bu işlemleri yapmamalıdır, aksi halde  can ve mal güvenliği riski doğabilir.

04/08/2021