Brülör Çeşitleri – İmalat Şekline Göre

İmalat Şekillerine Göre Brülör Çeşitleri

Brülörler konstrüktif yapılarına bağlı olarak, çalışma yerlerine göre üç şekilde imal edilmektedir.

Uret Oransal Çift Yakıtlı Brülörler imal

  • Domestik  brülörler
  • Sanayi tipi brülörler
  • Endüstriyel tip  brülörler

Domestik  Brülörler

Çeşitli kapasitelerdeki domestik uygulamalarda tek kademe, iki kademe ya da oransal olarak kullanılabilmektedir. Yakma havası fanı, kumanda ve kontrol cihazlarının tümü tek bir gövde üzerinde toplanmış brülörlerdir. Yanma verimleri yüksek olup, 10-4000 kW kapasiteye kadar üretilebilmektedir.

Sanayi Tipi  Brülörler

Sanayi tipi doğalgaz brülörleri genellikle oransal kontrollü olarak imal edilmekte olup, yakma havası vantilatörü, elektrik kumanda panosu ve gaz yolu armatürleri brülörün dışında bulunmaktadır. 4500 kW kapasiteye kadar çıkmakta olan bu tip brülörlerin yanma verimleri domestik brülörlerden fazladır.

Endüstriyel Tip Brülörler

Brülör çeşitleri imalat şekline göre sınıflandırıldığında monoblok olmayan tip Endüstriyel brülörlerdir. Endüstriyel tip doğalgaz brülörlerinde brülör gövdesi ve gaz yakma başlığı ile bazı kontrol elemanları (alev, ateşleme , termo element, giriş vanası) dışındaki kontrol elemanları brülör dışındadır. Yüksek gaz ve hava basınçlarında kullanılan bu tip brülörler de yakma başlığı ekseninde uniform bir alev oluşumu sağlanmaktadır. Bu tip brülörler atmosferik veya üflemeli olarak imal edilmekte olup, değişik uygulama alanlarında kullanılabilmektedir.

 

17/05/2021