Brülör Kullanım ve Garanti Şartları

SIVI VE GAZ YAKITLI BRÜLÖR GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ BELGE NO : 64175 – 22.02.2025


 

 • ÜRET Brülörleri,  kullanma kılavuzunda gösterildiği biçimde çalıştırıldığı, tesis edildiği  ve Üret’in yetkili kıldığı  teknik servisleri dışındaki şahıslar tarafından  bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartı ile, işçilik ve üretim hatalarına karşı  ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir.

 

 • Garanti kapsamında yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli adı altında ücret talep edilmeyecektir. Tamir süresi en fazla 30 işgünüdür. Bu süre mamulün yetkili servise, yetkili servisin bulunmaması durumunda yetkili satıcıya veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürün arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, ÜRET Makina A.Ş. malın tamiri tamamlanıncaya dek, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına verecektir.

 

 • Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi, ürüne ve mahale göre ürünün bulunduğu yerde, yetkili servis atölyesinde veya fabrikamızda yapılabilir.

 

 • Tüketiciye teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde , maldan yararlanamamasının süreklilik kazanması, Tamiri için verilen sürenin aşılması, Teknik servisin veya satıcının veya fabrikamızın düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının tespitinde ücretsiz değiştirilme işlemi yapılacaktır.

 

 • Mal kullanılmamak ve paketi açılmamak suretiyle fatura ibrazı veya iade faturası ile 30 gün içinde iade edilmesi durumunda bedel iadesi yapılır.

 

 • Ancak tüketicinin brülörü kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından, brülörün sağlıklı yanışı sağlayacak tesisatın, ortamın ve yakıtın temin edilmemesinden ve yetkili olmayan kişilerce kurcalanmasından; kaynaklanan arızalar için ücretsiz tamir ve değiştirme yükümlülükleri uygulanmaz.
Üret Makine A.Ş. tarafından verilen GARANTİ, brülörlerin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki şartlarda GARANTİ KAPSAMI dışıdır.

 

 • Brülörlerin Yetkili Teknik Servislerin Dışında Devreye Alınması Durumunda,
 • Garanti süresi boyunca yetkili servislerimiz dışında yetkin olmayan servis ve kişilerce müdahale edilmesinde,
 • kişilerin taşıma hasarı, montaj ve  çalıştırma müdahalelerinde
 • Ürünün Müşteriye Tesliminden Sonraki Yükleme, Boşaltma, Taşıma, Depolama Sırasında Oluşan Hasar, Ziyan Ve Arızalarda;
 • Harici Fiziki Darbelerle, brülörün hasara uğratılmasında
 • Yangın, Su Basması, Deprem, Yıldırım Düşmesi Gibi Mücbir Sebeplerle Oluşan Hasarlarda;
 • Hatalı Elektrik Tesisatı Düzenlemesinde,
 • Hatalı ve uygun olmayan havalandırma düzeneği olmasında,
 • Hatalı ve şartnamelere uygun olmayan baca tesisatı kullanılmasında
 • Uygun Olmayan Gaz Hattı ( ilgili gaz şirketi standartları uygulanacaktır ) – Çekilmesinde,
 • Uygun olmayan Lpg hattı çekilmesinde (Üret KLV GAZ1-GAZ2 Kılavuzlarında olduğu gibi çekilmelidir)
 • Uygun olmayan yakıt hattı çekilmesinde (Üret KLV SY1 Kılavuzlarında olduğu gibi çekilmelidir)
 • Voltaj Düşüklüğü veya Yüksekliği Durumunda, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma sebebiyle oluşan hasarlarda, (sistemde regülatör kullanılması tavsiye edilir.)
 • Devre kesicilerin arızalarının brülöre yansıması durumunda,
 • Sıvı yakıt brülörlerinde tavsiye edilen yakıt harici yakıt kullanımlarında ( hafif yağ brülörlerinde motorin, orta yağ brülörlerinde 4 numara yağ )
 • Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda,

 

G A R A N T İ    Ş A R T L A R I   U Y G U L A N M A Z.