Brülör Parçaları

Brülör Parçaları Nelerdir?

Bir gövde üzerinde birleşerek verimli yanmaya ulaşan brülör parçaları bütününde, Sıvı yakıtlı brülörlerin parçalarını inceliyoruz.

Brülör Gövdesi

Brülörün ana iskeleti olup, brülörle ilgili ekipmanlar bu gövdeye yerleştirilir. Brülör içindeki elemanların muhafazası görevini görür.

Menteşeli Flanş

Brülörün sökülmeden kazan üzerinde sağa, sola döndürülerek servis hizmeti yapılmasını sağlar. Özel menteşe düzeni brülörün kazana bağlanmasını sağlamaktadır. Kazana bağlanırken araya bir ısı yalıtım contası yerleştirilir.

Üst Kapak

Brülör namlusu içindeki donanıma bu üst kapak aracılığıyla ulaşılır.

Hava Ayar Klapesi

Yanma için gerekli hava miktarı debisi buradan ayarlanır. Debi, servomotor veya el ile ayarlanabilir. Hava ayar kolu sabitlendikten sonra çalışma sırasında yapılan ayar bozulmaz.

Hava Ayar Servomotoru (İki Kademeli Brülörlerde)

İki kademeli ve oransal tip brülörlerde yakıt debisine bağlı olarak yanma için gerekli hava debisi otomatik olarak ayarlanır. Brülörün durması halinde yanma hücresinin soğumaması amacıyla klape kapatılır.

Brülör Motoru

380 V (trifaze) veya 220 V (monofaze) olarak brülör kapasitesine uygun olarak seçilmiş bir elektrik motorudur.

Fan

Yanma için gerekli havayı sağlayan fan, statik ve dinamik balanslı olup, ses ve titreşime neden olmayacak şekilde yerleştirilir.

Brülör Yakıt Pompası

Yakıtın basınçlandırılarak meme burun parçasına iletilmesini sağlar ve hareketini özel bir elastik kavrama ile motordan alır.

Ateşleme Trafosu

220/1000 V dönüşümlü olup, ateşleme işleminin yapılmasını sağlar.

Buji Kabloları

Yüksek gerilime dayanıklı olup, özel olarak izolasyonu sağlanmıştır

Elektrotlar

Buhar durumuna gelen ve yanma başlığında hava ile karışan hava yakıt karışımının ateşlendiği bölümdür. Bu işlevi yerine getiren elektrotlar yüksek gerilime ve sıcaklığa dayanıklı olabilmesi amacıyla porselenle izole edilmiştir.

brülör parçaları

Brülör Parçaları Teknik Çizimi

Meme

Isıtıcıdan gelen yakıtın yanma kafasına geçiş bölümüdür. Brülör kapasitesine göre çeşitli tip memeler takılabilir. Memenin püskürtme açısı ve şekli ise, yanma hücresinin durumuna göre belirlenir.

Türbülatör ve Yanma Başlığı 

Yanma başlığı içine gelen yakıt ve havanın iyi bir şekilde karıştırılması ve yön verilmesi bu bölümde yapılır. Yanma veriminin, yakıt ile havanın iyi bir şekilde karıştırılmasına bağlı olduğu göz önüne alındığında bu bölümde iyi bir karıştırma yapmanın gerekliliği görülür. Bu bölüm yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelikten veya pik dökümden tek parça olarak imal edilir.

Yakıt Ön Isıtıcısı

Püskürtme işleminde yakıtın viskozitesi çok önemlidir. Yakıtın vizkositesinin düşürülerek akıcılığının arttırılması amacıyla ısıtıldığı bölümdür. Ön ısıtıcı, yakıtın bozulmadan süratle ısıtılmasını sağlar. Bu amaçla kullanılan kuru tip ısıtıcılar, ayar termostatından başka, alt limit ve üst limit termostatlarıyla donatılmıştır.

Selenoid Ventil

Memeye yakın verilmesini ve kesilmesini sağlar. Ön süpürme sırasında yakıtın devir daimi vasıtasıyla ısıtılmasını sağlar. Brülörün durması sırasında art püskürtme olmamasını sağlar. Selenoid ventil, tek kademeli tiplerde bir adet, çift kademeli tiplerde ise iki adettir.

Burun Parçası

Brülörün ilk hareketi sırasında, yakıtın memeden püskürtülmeden önce dolaştırılması sağlanır.

Elektrik Panosu

Brülörün elektrik donanımını sağlamakta olup, motorun üzerinde gövdeye bağlantılıdır, bazı tiplerde ise çekmece kapağına yerleştirilir.

Kontrol Rölesi (Beyin)

Brülörün tüm işletim faaliyetleri buradan yönlendirilir. Çeşitli kademe brülörlerin hangi programa göre çalışması gerektiği beyin tarafından yönlendirilir. Brülördeki alev kontrolü de yine beyin tarafından yapılır. Alevin sönmesi durumunda brülör devreden çıkarılarak arıza lambasının yanmasını sağlar.

Fotosel

Brülörün ilk çalışması sırasında alevin oluşmaması ya da çalışması sırasında sönmesi halini tespit eder ve bu veriyi beyne iletir. Bu durumda beyin brülörü devre dışı bırakır.

24.05.2021