Brülör Seçimi

Isıtma sistemlerinde kullanılacak brülör seçimi için önceliğiniz kazan kapasitesi, kazan karşı basıncı ve kazanın verimi olmalıdır. Yanmanın gerçekleşeceği kazanın özelliklerini tam bilmek brülör seçiminin olmazsa olmazıdır. Brülör tek başına çalışan bir cihaz olmadığından yanma odası ile tam uyumu sistemin verimliliği için çok önemlidir. Kazana dair veriler elimizde tam ise yanma kapasite eğrilerinden brülör seçimi kolaylıkla yapılır.

Orta Yağ Brülör Seçimi için

Bu ifadedeki sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir

QK = Kazanın ısıl kapasitesi (W)
hk = Kazan verimi (%)
HU = Yakıtın alt ısıl değeri ( kj /kg)

Brülör kapasitesi bu ifadeden hesaplandıktan sonra kazan seçiminin yapıldığı katalogdan “kazan karşı basıncı (mmSS)” değeri bulunur.

Daha sonra kapasite eğrilerinden ve kataloglarından uygun brülör tipi belirlenir.

Üret Brülör seçimi için örnekleme yapabiliriz.

Kazan ısıl kapasitesi QK: 1240 kW, kazan karşı basıncı 20 mmSS (2mbar) olan, bir kazan için brülör seçelim (Motorinin alt ısıl değeri 42700 kj/kg kazanın ısıl verimi % 93 alınmıştır).
Brülör kapasitesi (kg/h)= 3.6 𝑥 1.600.000 W  /   41.600 kjkg  x 0.93   = 148,88 kg/h
Kapasite eğrisinden baktığımızda ilgili kapasitenin ÜM7VZTU olduğu görülmektedir.

brülör kapasite eğrisi

Gaz Brülörü Seçimi için

Brülör kapasitesi bu formül ile  hesaplandıktan sonra kazan seçiminin yapıldığı katalogdan “kazan karşı basıncı (mmSS)” değerinden yararlanılarak brülör kataloglarındaki diyagramlardan seçimi yapılır.

Üret Brülör için örnekleme yapabiliriz.

Kazan ısıl kapasitesi  QK: 1500 kW, kazan karşı basıncı 5.7 mmSS (0.57 mbar) bir  doğalgaz kazanı için brülör seçelim  (Doğalgazın alt ısıl değeri 41600 kj/kg (34530 kj/m3) ve kazanın ısıl verimi %93 alınmıştır).

Brülör kapasitesi (kg/h) = 148,88 kg/saat

Brülör kapasite eğrileri kullanılarak uygun brülör bulunur. Uygun brülör kapasite eğrilerinden seçildiğinde ÜRG8Z tespit edilir.

 

brülör kapasite eğrisi