Brülörlerde Doğru Yanma / Baca Gazı Ölçümü

Brülörlerde doğru yanma Üret Brülör 

Yakıt içinde bulunan karbon ile havanın içinde bulunan oksijenin hızlı bir şekilde tepkimeye girerek ısı ve ışık açığa çıkarmasına kısaca yanma diyoruz. Brülörde doğru yanma ve baca gazı ölçümü de bu bağlamda verimlilik açısından çok önemli faktörler.

Brülörler,  kullanılan gaz, motorin, fuel oil veya toz kömür gibi yakıtları hava ile belirli oranda karıştırarak yanma işlemi gerçekleştirip ısı enerjisi açığa çıkartarak ısınma sistemlerinin ve sanayi üretiminin her alanında kullanılmaktadır.

Brülörler kontrollü yanmayı gerçekleştirirken, teknik servislerin de doğru ve verimli yanmayı baca gazı ölçüm cihazları ile kontrol edip tesisleri, sağlıklı ve ekonomik çalışmalarına destek olmalıdırlar.

-Az hava ile yanma

Brülörün yanma havasının miktarı hava ayar klapesinin açılıp kapanması ile arttırılıp azaltılır. İstenilen yanma hava miktarının ayarlanması el ile manuel olarak veya servo motor vasıtası ile ayarlanabilir. Yanma odasında yakılması istenen yakıt miktarına yetmesi gereken hava miktarından az hava yanma odasına gönderildiği zaman alev olması gereken sarımsı renginden daha koyu bir renk olacaktır. Az hava ile yanmadan dolayı yanmış gazların içinde is ve kurum miktarı gözle görülür seviyede artacaktır. Isı geçiş yüzeylerinde, duman borularında kurum birikimi olacaktır. Oluşan is ve kurumdan dolayı ısı transfer yüzeyleri sağırlaşır, ısı geçişi azalır ve sistem verimi ciddi bir şekilde düşer. Az hava miktarı ile kimyasal reaksiyon tam gerçekleşmediği için yakıt tüketimi artar. Bu nedenle zehirli karbon monoksit gazı çok miktarda açığa çıkarak çevre kirliliğine sebebiyet verir.

-Fazla hava ile yanma

Brülörün yanma havasının miktarı hava ayar klapesinin açılıp kapanması ile arttırılıp azaltılır. İstenilen yanma hava miktarının ayarlanması el ile manuel olarak veya servo motor vasıtası ile ayarlanabilir. Yanma odasında yakılması istenen yakıt miktarına yetmesi gereken hava miktarından daha çok ise, hava yanma odasına gönderildiği zaman alev olması gereken sarımsı renginden daha açık ve parlak bir renk olacaktır. Fazla hava ile yanmadan dolayı alev sıcaklığı ve yanma odası içindeki yanmış gaz sıcaklığı düşecektir. Fazla hava yanma odasındaki ısıyı bacaya doğru sürükleyeceğinden dolayı baca gazı sıcaklığı artacaktır sistem verimi düşecektir. İstenilen ısıyı elde edebilmek için daha fazla yakıt kullanılması gerekeceği için yakıt maliyetimiz artacak ve gereğinden fazla yanmış gazları bacadan atarak çevreyi kirletilmiş olacaktır.

-Tam yanma

Brülörün yanma havasının miktarı hava ayar klapesinin açılıp kapanması ile arttırılıp azaltılır. İstenilen yanma hava miktarının ayarlanması el ile manuel olarak veya servo motor vasıtası ile ayarlanabilir. Yanma odasında yakılması istenen yakıt miktarına yetmesi gereken hava miktarının tam olarak ayarlandığı zaman sıvı ve katı yakıtlarda alev sarımsı portakal renginde olacaktır. Gaz yakıtlarında ise daha açık sarımsı mavimsi bir renk olacaktır.  Yakıt ile hava optimum oranda karışım ile yanmayı tam gerçekleştirdiği zaman baca gazında karbon monoksit gazı oluşumu gözlenmez. Böylece bacadan çıkan gazlar çevre kirliliğine yol açmaz. Tam yanma gerçekleştiren brülörlerden maksimum verim alınır ve sistem en ekonomik şartlarda çalışmış olur. Tam yanmayı brülörde doğru ayarlayabilmek için brülör yetkili servisleri tarafından baca gazı ölçüm cihazı ile hassas hava yakıt ayarlarının yapılıp en verimli yanma ile sistemi teslim etmesi tavsiye edilir. Böylece enerji verimliliği de sağlanmış olacaktır.

Baca Gazı Ölçümü

 

Baca gazı ölçümü Üret Brülör

Kazan dairenize ve brülörlerinize yetkili servisler tarafından düzenli bakım ve düzenli baca gazı ölçümü yaptırmak hem enerji maliyetlerinizi düşürecektir hem de çalışan brülörlerinizin çalışma ömrünü uzatacaktır.

24.12.2018