Dünya Doğalgaz Rezervleri


İçinde bulunduğumuz yüzyıl enerji ihtiyacının doruğa çıktığı, bununla beraber enerji çeşitliliğin de arttığı bir dönem. Birkaç yüzyıl öncesi en büyük ve tek enerji kaynağımız fosil yakıt olan kömür iken bugün pek çok enerji türü mevcut. Dünya doğalgaz rezervleri de bu kaynakların başını çekmekte.

Kömür, petrol, gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar, güneş, toprak. Hepsi birer kaynak. Dünyada karbon salınımı ile beraber emisyon değerlerinin artan önemi bu enerji çeşitliliğinin doğru ve yerinde kullanımını da beraberinde getiriyor. Tüketimi en fazla olan elektrik enerjisi olmakla beraber endüstriyel ve konutsal anlamda en temiz ve verimli fosil yakıt ise Doğal Gazdır. Dünya doğal gaz rezervlerinin 2080 yılına dek ihtiyacı karşılayacağı öngörülmekte.

BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre Dünya Doğal gaz rezervlerinin sahibi en büyük üç ülke Rusya, İran ve Katar. Dolayısıyla dünya gaz hareketini, politikasını ve piyasasını elinde tutan bu ekonomiler dünya üzerindeki enerji dengelerini de değiştiren dönüştüren güçler konumunda.

Bunun yanında Çin ve Hindistan’ın en çok gaz tüketen ekonomiler haline gelmesi dünyada sadece enerji stratejilerini değil, üretim ve tüketime de etkilemekte.

Dünya Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervlerinin Dağılımı

 

Ülke 1991 Yılı Rezervleri 2001 Yılı Rezervleri 2015 Yılı Rezervleri  2018 Yılı Rezervleri
Rusya 42,4 32,3 35
İran 19,8 26,1 34 33,2
Katar 6,4 25,8 24,5 24,9
Türkmenistan 2,6 17,5 19,5
ABD 4,7 5,2 10,4 8,7
S. Arabistan 5,2 6,5 8,3 8
BAE 5,8 6,1 6,1 5,9
Venezuela 3,6 4,2 5,6 6,4
Nijerya 3,4 4,6 5,1 5,2
Cezayir 3,6 4,5 4,5 4,3
Avustralya 0,9 2,7 3,5 3,6
Irak 3,1 3,1 3,7 3,5
Çin 1 1,4 3,8 5,5
Endonezya 1,8 2,6 2,8 2,9
Norveç 1,3 2,2 1,9 1,7
Diğer 70,6 28,5 24,6 19,3
Toplam 124,5 168,5 188,6 193,5
(*) Rezerv değerleri trilyon metreküptür.

Tablo Kaynak : www.bp.com

Harita kaynak : www.wikipedia.com

05.06.2019