Gaz Yakıt Tesisatı

Gaz Yakıt Tesisatı

 

 

Isı merkezlerinde gazın emniyetli kullanılabilmesi ve tüm sistemin maksimum verimlilikte çalışabilmesi  için gaz yakıt tesisatı nasıl olmalıdır? Sistemde tesis edilecek gaz yolu armatürleri,

  • Brülörlerin kapasitelerine,
  • Gazın basıncına,
  • Bağlı oldukları kazanların teknik özelliklerine

 

 • Ürettikleri akışkanların cinsine bağlı olarak, seçilmelidir.

Gaz yolu işletme ve emniyet armatürlerinin teknik özellikleri TS EN 676+A2 Standardına uygun olmalıdır. Bina içi gaz tesisatının projelendirilmesi ve uygulaması TS 7363 Standardına göre yapılmalıdır.  Standartlar gereği, üretilen akışkan cinsine bağlı olmaksızın tüm kazanlarda yer alan her brülörün gaz hattında,

 • En az biri emniyet diğeri işletme olmak üzere iki solenoid gaz vanası,
 • Gazın emniyetli bir şekilde yanması için yeterli basınçta brülör ağzına iletilmesini sağlayan basınç regülatörü,
 • Gazın filtrelenerek sızıntıya neden olabilecek bir döküntü bırakmadan regülatör ve ventillerden geçmesini sağlayan, filtreleme kapasitesi standartlarla belirlenmiş bir gaz filtresi,
 • Regülatörün düzgün çalışmasın sağlayan, aksi halde sistemi durduran ayar değerleri belirlenmiş minimum ve maksimum basınç presostatları,
 • Regülatör çıkış basıncını gösteren manometresi,
 • Oluşabilecek dengesiz titreşimleri alan bir kompansatörü bulunmalıdır.
Uygulamada dikkat edilecekler

Buhar ve kızgın su kazanları ile gaz giriş basıncı 300 mbar ve üzerinde olan sıcak su kazanlarında kullanılan gaz brülörlerinde şunlara dikkat edilmelidir.

 • işletme ve emniyet selenoid vanaları arasında bir gaz sızdırmazlık kontrol vanası veya pompalı ya da özel programlanmış bir elektronik sızdırmazlık sistemi yer almalıdır.
 • Dalgalı veya kesintili gaz gelmesi, regülatör arızası gibi durumlarda, ayarlanabilir emniyet kesme vanası tesis edilmeli,
 • Regülatör çıkışında ayar değerinin üzerinde gelen gazı ortam dışına tahliye eden otomatik tahliye vanası kullanılmalıdır.
 • Emniyet ve işletme gaz ventillerinin olağan dışı hallerde hattı kapatmaları sonucu, regülatör çıkışında birikecek olan gazın brülör devreye girmeden önce tahliyesi maksadıyla, çıkışı kazan dairesi dışına/atmosfere açılan elle kumandalı bir gaz tahliye vanası yer almalıdır.
 • Brülör işletmesinin emniyetli çalışmasını teminen, tüm brülörlerde hat önünde küresel bir gaz vanası kullanılmalıdır.

Brülör, bir yakma yönetim sistemine sahipse,

 •  Brülöre yakın konumlandırılan ikinci vanadan sonra servomotor kontrollü  gaz miktarı ayar klapesi kullanılmalıdır.
1,0 bar ve üzeri gaz kullanan büyük kapasiteli tesislerde,
 • Gaz hattına hava karışması riski ve karışan havanın tahliye edilmesinin sağlanması için ilk ateşlemede kullanılmak üzere, opsiyonel olarak, regülatör girişinde  manometre ve giriş küresel vanası ve sonrasında basma butonlu bir alev kontrol beki tesis edilmelidir.
 • Brülör çalışma prensibi gereği, bir pilot devresi gerektiriyorsa pilot hattında da bir küresel vana, basınç regülatörü ile işletme, emniyet solenoid vanası yer almalıdır. Bu hat, ana hattan ayrı çekilebileceği gibi, ana gaz hattının ekipmanları ortak kullanılarak, brülör regülatör çıkışından branşman alınmak suretiyle de yapılabilmektedir. Sistemde ayrı hat çekilmesi halinde, pilot gaz basıncı izlenmeli, pilot hattı regülatörü çıkışında da bir manometre kullanılmalıdır.
 • Sıvı yakıt ve doğalgaz olmak üzere çift yakıtlı brülörlerde yağ yakıt için pilot ateşleme sistemi genelde LPG gazı ile yapıldığından, doğalgaz/LPG seçimi gaz kullanımına uygun bir üç yollu vana ile sağlanmalıdır.
 • Brülörlerde gaz yolu armatürlerinin çapı, giriş vanasından itibaren yakıt hattında yer alan tüm armatürlerin ve brülörün kayıpları ile kazan gaz yolu direnci dahil olmak üzere, tüm gaz yolu basınç kaybının bacaya kadar hesaplanmasıyla belirlenmelidir.

25/02/2020