Kalite Politikamız

KALİTE, GÜVEN ve ÇÖZÜM ÜRETMEK İLKEMİZDİR

 • Üret Brülör olarak üretim ve hizmet alanlarımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde ürün ve hizmet sunumunun gerçekleşmesi,
 • Şirketimizde Kalite sisteminin kurulması süreci ile birlikte kapsam dâhilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla kurum içinde kalite sisteminin canlı tutulması takip edilmesi,
 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 •  En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
 • Bu kapsamda Üret Brülör olarak ISO 9001 – 2015 standardın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmeyi,

ISO 9001:2015 çerçevesinde;

 • İlgili tarafların beklentilerini karşılamak
 • KYS için liderlik etmek
 • Risk temelli düşünceyi teşvik etmek
 • Bütüncül Kalite Katılım Politikasına tüm personeli dahil etmek
 • KYS performansı için gereken kaynakları taahhüt ederek, sürekli iyileştirmek.
            Kalite Politikası olarak belirlemiştir.