Petrol Tarihi – 1

Petrol Tarihi Üret BrülörPetrolün Oluşumu ve İçeriği

Petrol, her şeyden önce dünyamızın milyonlarca yıllık sürecinin bir ürünüdür ve milyonlarca yılda oluşmuştur. Dolayısıyla aslında Petrol tarihi milyonlarca yıl evvele dayanır.

Milyonlarca yıl önce yeryüzünün büyük kısmı denizlerle kaplıyken burada yaşayan organizmalar öldükten sonra deniz tabanına karışarak basınç ve sıcaklık altında petrole dönüşmüştür. Dolayısıyla petrol karbon esaslı fosil bir yakıttır. Petrol sudan hafiftir ve suda çözünmez. Gözenekli kayalar ve geçirimsiz kayaçlar içinde hapsolur. Dünyadaki bu petrol rezervleri 438 ile 3 milyon yıllık zaman dilimleri içerisinde meydana gelmiştir.

Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde koşullar ve zaman farklı olduğundan petrolün içeriğinde ve kalitesinde farklılıklar görülür. Petrolün kalitesi “gravite” denilen ve yoğunluk bazlı ölçüye göre belirlenir. Bulunan petrolün miktarı ve kalitesi de onun çıkarılabilir bir ekonomik değerde olup olmadığını belirler.

Petrol oluşum sürecinin bir sonucu olarak bugün dünyanın belli bölgelerinde bulunmaktadır. Ortadoğu yüzde 50’nin üzerindeki rezerviyle dünyanın en önemli petrol bölgesidir. Petrol rezervine sahip ülkeler sıralamasındaysa Suudi Arabistan’dan sonra bir Ortadoğu ülkesi değil Venezuela gelir.

Fosil ve karbon kökenli bir madde olan ham petrolün rafinerilerde ayrıştırılmasıyla çeşitli benzinler, petrol eterleri,  gaz yağı, mazot, motorin, makine yağları, vazelin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), asfalt gibi çeşitlilik gösteren ürünler elde edilir. Petrolle birlikte doğalgazda bulunur.

Tarihte Petrol

İnsanlık uzun zaman önce, belli bölgelerde kendiliğinden veya sığ kuyularda yeryüzüne çıkan petrolü biliyordu. Ama onun nasıl ve nerede kullanılacağını bilmiyordu.

Zaten petrol sözcüğü Latinceden; taş anlamına gelen “petra” ve yağ anlamına gelen “oleum” sözcüklerinin birleşmesiyle türetilmişti. Mısırlılar, M.Ö. 300 yıllarında petrolü mumyalama işlemlerinde kullanmışlardı. Heredot, asfaltın 4000 yıl önce Babil Kulesi’nin yapımında kullanıldığını söyler. Pers tabletlerinde ise aydınlatma ve tıp alanında kullanıldığı yazılıdır. Çinliler, 4. yüzyılda petrolü yakarak suyu buharlaştırıp tuz elde etmek için kullanıyorlardı. Bizans’ın meşhur silahı “Rum Ateşi” de petrol içeriyordu. Petrolün 19. Yüzyıla kadar ilaç olarak da kullanıldığı, hatta erkeklerin geleneksel saç dökülmesi sorununa karşı çare olarak sunulduğu da olmuştu.

10.09.2019

Devamı : Petrol Tarihi – 2 

Petrol Tarihi – 3