YERLİ MALI BELGESİ

Kamu İhale kanunu gereğince  “Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.” “Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.” 

İfadeleri çerçevesinde YERLİ MALI belgeli ürünlerin kamu ihalelerindeki %15 lik avantajı yanında, Türkiye’de üretilen sanayi ürünü olarak da belgelenmiş olan Brülör ve Aspiratör gruplarımız gurur vesilesi olmaya devam etmektedir.

 

 

 06.01.2020

Yorum Yazın